لیست آخرین قیمت لباسشویی ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10.5
۱ لباسشویی جدید الجی 10.5 کیلو 1400 دور مدل FH4G1JCSK6 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
10.5/7
۲ لباسشویی جدید الجی 10.5/7 کیلو 1400 دور مدل FH4G1JCHK6N ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
7
۳ لباسشویی 7 کیلو الجی 1000 دور مدل WC31002QP ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۴ لباسشویی 7 کیلو الجی 1000 دور مدلF10C3QDP2 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
7.5
۵ لباسشویی جدید الجی 7.5 کیلو 1200 دور مدل FH2J3QDNP0 ۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
8
۶ لباسشویی 8 کیلو الجی نقره ایی مدل F4J5TNP7S ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۷ لباسشویی 8 کیلو الجی مدل WJ6148STP ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۸ لباسشویی 8 کیلو الجی مدل Wj6140wtp ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
9
۹ لباسشویی الجی تایتان 9 کیلو 1400 دور مدل F4J8VSP2S ۷/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های سامسونگ Samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7
۱ لباسشویی 7 کیلو سامسونگ 1200 دور مدل WW70J4373MA/FH ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۲ لباسشویی 7 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WF70F5EHW4X/FH ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
8
۳ لباسشویی 8 کیلو سامسونگ اددواش مدل WW80K5210UX/FH ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۴ لباسشویی 8 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW80K5213WW/FH ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۵ لباسشویی 8 کیلو سامسونگ 1400 دور درب بزرگ WD80J5410AS/FH ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
9
۶ لباسشو یی 9 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW90K5210UX/FH ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۷ لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور درب بزرگ مدلWW90H7410EX/GU ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۸ لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1200 دور اددواش مدل WW90K5213WW/FH ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت لباسشویی های بوش Bosch در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7کیلو
۱ لباسشویی بوش ترک 7 کیلو 1000دور سفید سری 4 مدل WAK20200GC ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۲ لباسشویی بوش ترک 7 کیلو 1000دور نقره سری 4 مدل WAK2020SGC ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
8کیلو
۳ لباسشویی بوش 8 کیلو 1200دور سفید مدل WAK24260GC ۶/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
9کیلو
۴ لباسشویی بوش 9 کیلو 1600دور نقره ای سری 8 مدل WAW3256XGC ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۵ لباسشویی بوش 9 کیلو 1600دور سفید مدل WAW32560GC ۱۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱