لیست آخرین قیمت تلویزیون های LED در بانه

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49
۱ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K اسمارت 2017 مدل UJ651V ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۳۰
55
۲ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4K مدل OLEDB7v ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۳۰
۳ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4K جدید 2018 مدل OLED55E8PLA ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۳۰
65
۴ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4K مدل OLEDB7v ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۱۷
۵ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4K جدید 2018 مدل OLED65E8PLA ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۱۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سامسونگ samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49
۱ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۲۸
۲ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۲۰
55
۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۹/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۲۸
۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۱۹
۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2018مدل NU8000 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۳
65
۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۱۵/۳۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۲۸
۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۲/۲۰