لیست آخرین قیمت تلویزیون های LED در بانه

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49
۱ تلویزیون 49 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 49UM7340PVA ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۶
۲ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۶
50
۳ تلویزیون 50 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 50UM7660PVA ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۶
55
۴ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 55UM7660PVA ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۶
۵ تلویزیون 55 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 55UM7340PVA ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۷
۶ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۶
65
۷ تلویزیون 65 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 65UM7340PVA ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۷
۸ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 65UM7660PVA ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۶
۹ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سامسونگ samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل J5200 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۲ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5300 ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
49
۳ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5300 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۴ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU7300 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۵ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۶ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۷ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
55
۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۱۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU8500 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
65
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۱۳/۰۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۱۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۱۵/۲۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۱۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۱۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU8500 ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سونی sony در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49
۱ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۲۳
55
۲ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X7000F ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X8500F ۱۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های فیلیپس Philips در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون 43 اینچ فیلیپس 4K مدل PUS6262 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
48
۲ تلویزیون 48 اینچ فیلیپس اسمارت FULL HD مدل PFK6300 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
49
۳ تلویزیون 49 اینچ فیلیپس 4K مدل PUT7032 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
55
۴ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس اسمارت FULL HD مدل PFT5500 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۵ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 4K مدل PUT6801 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۶ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 4K مدل PUT7032 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های پاناسونیک Panasonic در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک مدل ES630M ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
49
۲ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک مدل ES500M ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۳ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک مدل ES630M ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس Hisense در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40 اینچ
۱ تلویزیون 40 اینچ هایسنس فول اچ دی مدل N2176F ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
43
۲ تلویزیون 43 اینچ هایسنس اسمارت فول اچ دی مدل 43A5600PW ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۳ تلویزیون 43 اینچ هایسنس اسمارت فول اچ دی مدل 43N2170PW ۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
49
۴ تلویزیون 49 اینچ هایسنس اسمارت فول اچ دی مدل 49N2170PW ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۵ تلویزیون 49 اینچ هایسنس اسمارت فول اچ دی مدل 49A5700PW ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
50
۶ تلویزیون 50 اینچ هایسنس UHD 4K اسمارت مدل A6100UW ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
55
۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس UHD 4K اسمارت مدل N3000UW ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۸ تلویزیون 55 اینچ هایسنس UHD 4K اسمارت مدل 55A6100UW ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
65
۹ تلویزیون 65 اینچ هایسنس UHD 4K اسمارت مدل 65A6100UW ۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۱۰ تلویزیون 65 اینچ هایسنس UHD 4K اسمارت مدل N3000UW ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱