لیست آخرین قیمت سینماخانگی و های فای در بانه

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ شیک بلوتوث دار الجی مدل CJ65 ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
1000وات
۲ سینما خانگی 1000وات الجی مدل LHD657 ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
1200وات
۳ سینما خانگی 1200وات الجی مدل LHD756 ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
2900وات
۴ شیک الجی 2900 وات مدل CJ88 ۵/۳۰۵/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
330وات
۵ سینما خانگی 330وات الجی مدل LHD457 ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی سامسونگ Samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
340وات
۱ ساند بار سامسونگ 340 وات تخت 3.1 کانال مدل HW-K551 ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی سونی Sony در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سیستم صوتی سونی شیک مدل MHC-V11 ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱
۲ سیستم صوتی سونی شیک مدل X10p ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱
۳ سیستم صوتی سونی 1440 وات شیک مدل MHC-V71 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱
۴ سیستم صوتی سونی 1800 وات شیک مدل X30 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱
۵ سیستم صوتی سونی 2400 وات مدل Shake X70D ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱
۶ سیستم صوتی سونی 2400 وات شیک مدل MHC-V90DW ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱
1000وات
۷ سینما خانگی 1000وات سونی مدل DZ650 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱
۸ سینما خانگی 1000وات سونی مدل DZ950 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱