لیست آخرین قیمت یخچال ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید الجی دور این دور 28 فوت نقره ای مدل GR-J287 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
26
۲ یخچال فریزر بالا پایین الجی مدل GR-B650GLPL ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳ یخچال بالا پایین الجی 26 فوت آبریز دار بدون برفک استیل مدل GL-F652HLHU ۸/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۴
26 فوت
۴ یخچال بالا پایین الجی 24-26 فوت آبریز دار مدل GC-F429SMQZ ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
30
۵ یخچال فریزر بالا پایین الجی مدل GRB-832DHS ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۶ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR مدل GC-J247SLUV ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۷ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J257JSXN ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۸ یخچال ساید بای ساید DOOR-IN-DOOR الجی مدلGCJ-267PXW ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۹ یخچال ساید بای ساید الجی 30 فوت دور این دور استیل مدل B247SLUV ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۲
۱۰ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X267 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۱ یخچال ساید بای ساید اینستاویو الجی مدلGC-X247CSAV ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۲ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X257CSAV ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۳ یخچال ساید بای ساید اینستاویوو الجی 2018 دور این دور مدل GSX961NSAZ ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۴ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GMJ916NSHV ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۵ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GRJ-264DPM ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
30 فوت
۱۶ یخچال ساید بای ساید الجی 30 فوت استیل مدل GC-B247SLUV ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
30فوت
۱۷ یخچال بالا پایین الجی 30 فوت بدون برفک نقره مدل GB-F872HLPL ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۸ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویوو 2018 دور این دور مدل GC-Q247CSBV ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۱۹ یخچال ساید بای ساید الجی 2018 دور این دور مدل GSJ960PZBZ ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
34
۲۰ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J327CSBL ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۱ یخچال ساید بای سایدDOOR-IN-DOOR الجی مدلGR-J337SCBL ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲۲ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GR-j33FWCHL ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
40
۲۳ یخچال فریزر دو قلوی الجی مدلGR-F401ELNZ سری 404 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸

لیست تازه ترین قیمت یخچال های سامسونگ samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28
۱ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RSA1ZTMG1/XSG ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
30
۲ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRS53K4600SA ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳ یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS51K57807S ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴ یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت دور این دور سیلور مدلRH57 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵ یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت چهار درب سیلور مدل RF56j9040sr ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۱۳
34
۶ یخچال ساید بای ساید سامسونگ رومانو RF858QALAXW ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۷ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRH77H90507F ۲۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
36
۸ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ مدلRZ28H61407F-RR35H66107F ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
40
۹ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ مدل RR39M71007LV/LV-RZ32M71107F/LV ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸

لیست تازه ترین قیمت یخچال های بوش Bosch در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27فوت
۱ یخچال ساید بای ساید بوش بدون برفک 2018 سری 6 مدل KAN60A40NE ۱۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
27فوت
۲ یخچال ساید بای ساید بوش بدون برفک 2018 سری 6 استیل مدل KAG90AI20N ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳ یخچال ساید بای ساید بوش بدون برفک 2018 سری 6 مدل KAG90AW204 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸

لیست تازه ترین قیمت یخچال های دوو Daewoo در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30
۱ یخچال ساید بای ساید دوو بدون برفک مدل FRS-2411EAL ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
32
۲ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدلFRS-2211 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدلFRS-2611 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸