لیست آخرین قیمت یخچال ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید بای ساید الجی دور این دور 28 فوت نقره ای مدل GR-J287 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
26 فوت
۲ یخچال بالا پایین الجی 24-26 فوت آبریز دار مدل GC-F429SMQZ ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
30
۳ یخچال فریزر بالا پایین الجی مدل GRB-832DHS ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۴ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR مدل GC-J247SLUV ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۵ یخچال ساید بای ساید DOOR-IN-DOOR الجی مدلGCJ-267PXW ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۶ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J257JSXN ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۷ یخچال ساید بای ساید الجی 30 فوت دور این دور استیل مدل B247SLUV ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۸ یخچال ساید بای ساید اینستاویو الجی مدلGC-X247CSAV ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۹ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X257CSAV ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۱۰ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X267 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۱۱ یخچال ساید بای ساید اینستاویوو الجی 2018 دور این دور مدل GSX961NSAZ ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۱۲ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GRJ-264DPM ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۱۳ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GMJ916NSHV ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
30فوت
۱۴ یخچال بالا پایین الجی 30 فوت بدون برفک نقره مدل GB-F872HLPL ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
34
۱۵ یخچال ساید بای سایدDOOR-IN-DOOR الجی مدلGR-J337SCBL ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۱۶ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J327CSBL ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴

لیست تازه ترین قیمت یخچال های سامسونگ samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30
۱ یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS51K57807S ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۲ یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت دور این دور سیلور مدلRH57 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۳ یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت چهار درب سیلور مدل RF56j9040sr ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
34
۴ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRH77H90507F ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
۵ یخچال فرنچ سامسونگ 34 فوت استیل درب فرانسوی مدل RFG28MESL ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
36
۶ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ مدلRZ28H61407F-RR35H66107F ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴
40
۷ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ مدل RR39M71007LV/LV-RZ32M71107F/LV ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۱۴