لیست آخرین قیمت یخچال ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
26
۱ یخچال فریزر بالا پایین الجی مدل GR-B650GLPL ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
30
۲ یخچال فریزر بالا پایین الجی مدل GRB-832DHS ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۳ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J257JSXN ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۴ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR مدل GC-J247SLUV ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۵ یخچال ساید بای ساید DOOR-IN-DOOR الجی مدلGCJ-267PXW ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۶ یخچال ساید بای ساید اینستاویو الجی مدلGC-X247CSAV ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۷ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X257CSAV ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۸ یخچال ساید بای ساید الجی اینستاویو مدلGR-X267 ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۹ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GRJ-264DPM ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۱۰ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GMJ916NSHV ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
30فوت
۱۱ یخچال ساید بای ساید الجی 2018 دور این دور مدل GSJ960PZBZ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
34
۱۲ یخچال ساید بای ساید بنتلی DOOR-IN-DOOR الجی مدل GR-J327CSBL ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۱۳ یخچال ساید بای سایدDOOR-IN-DOOR الجی مدلGR-J337SCBL ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۱۴ یخچال ساید بای ساید الجی نکست مدل GR-j33FWCHL ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
40
۱۵ یخچال فریزر دو قلوی الجی مدلGR-F401ELNZ سری 404 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت یخچال های سامسونگ samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30
۱ یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS51K57807S ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۲ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRS53K4600SA ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
34
۳ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدلRH77H90507F ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۴ یخچال ساید بای ساید سامسونگ رومانو RF858QALAXW ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
36
۵ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ مدلRZ28H61407F-RR35H66107F ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
40
۶ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ مدل RR39M71007LV/LV-RZ32M71107F/LV ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت یخچال های بوش Bosch در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27فوت
۱ یخچال ساید بای ساید بوش بدون برفک 2018 سری 6 مدل KAN60A40NE ۱۹/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
27فوت
۲ یخچال ساید بای ساید بوش بدون برفک 2018 سری 6 استیل مدل KAG90AI20N ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۳ یخچال ساید بای ساید بوش بدون برفک 2018 سری 6 مدل KAG90AW204 ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت یخچال های دوو Daewoo در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30
۱ یخچال ساید بای ساید دوو بدون برفک مدل FRS-2411EAL ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۵