لیست آخرین قیمت ظرفشویی ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14
۱ ظرفشویی 14 نفره الجی D1452WF ۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۲ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل D1444LF ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۳ ظرفشویی 14 نقره الجی D1464CF ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۴ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2019 مدل DFB325HS ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
14 نفره
۵ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FP ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۶ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FW ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۷ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2018 مدل DFB425FP ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های سامسونگ Samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ ظرفشویی 12 نفره سامسونگ مدل DW60H3010FW/MA ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
14
۲ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FW/MA ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۳ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H6050FS/MA ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۴ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60M5060FS/SQ ۸/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۵ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60K8550FS/EO ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
14 نفره
۶ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60M9530FS ۱۰/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های بوش Bosch در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
13 نفر
۱ ظرفشویی بوش زئولیت دار 13 نفره مدل SMS88TI36E ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
13 نفره
۲ ظرفشویی 13 نفره بوش سری 4 رنگ اینوکس مدل SMS46KI10M ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۳ ظرفشویی 13 نفره بوش سری 4 رنگ سفید مدل SMS46MW10M ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
14 نفره
۴ ظرفشویی 14 نفره بوش سری 4 مدل SMS46MI10M ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۵ ظرفشویی 14 نفره بوش سری 6 مدل SMS68MW06E ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱
۶ ظرفشویی 14 نفره بوش سری 6 مشکی الماسی مدل SMS68TI01E ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۴/۱۱