لیست آخرین قیمت ظرفشویی ها در بانه

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14
۱ ظرفشویی 14 نفره الجی D1452WF ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل D1444LF ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۳ ظرفشویی 14 نقره الجی D1464CF ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۴ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2019 مدل DFB325HS ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
14 نفره
۵ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FP ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۶ ظرفشویی 14 نفره الجی مدل DFB512FW ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۷ ظرفشویی 14 نفره بخارشوردار الجی جدید 2018 مدل DFB425FP ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های سامسونگ Samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12
۱ ظرفشویی 12 نفره سامسونگ مدل DW60H3010FW/MA ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲ ظرفشویی 12 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FW/MA ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
13
۳ ظرفشویی 13 نفره سامسونگ دو طبقه مدل dw60m5010fs ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
14
۴ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FW/MA ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۵ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H6050FS/MA ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۶ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60M5060FS/SQ ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۷ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60K8550FS/EO ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
14 نفره
۸ ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60M9530FS ۸/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸

لیست تازه ترین قیمت ظرفشویی های دوو Daewoo در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14
۱ ظرفشویی 14 نفره سه طبقه دوو سفید مدلDDW-M1411 ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸
۲ ظرفشویی 14 نفره سه طبقه دوو نقره ای مدلDDW-M1412 ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۶/۸